(Đề nghị sử dụng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên)
TRA CỨU DIỄN BIẾN NỘP THUẾ CỦA TỜ KHAI HẢI QUAN
Nhập Mã doanh nghiệp, Số tờ khai và bấm nút Lấy thông tin
Mã doanh nghiệp   
Số tờ khai   
  Captcha image
Nhập mã như hình trên