(Đề nghị sử dụng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên)
TRA CỨU THÔNG TIN TỜ KHAI HẢI QUAN
Nhập Số tờ khai, Mã doanh nghiệp, Số chứng minh thư và bấm nút Lấy thông tin
Số tờ khai   
Mã doanh nghiệp   
Số chứng minh thư   
  Captcha image
Nhập mã như hình trên