(Đề nghị sử dụng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên)
KIỂM TRA SỐ KIỆN, CONTAINER, PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG
ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN
Nhập Mã doanh nghiệp, Số tờ khai, Mã hải quan, Ngày của Tờ khai hải quan,
và bấm nút Lấy thông tin

Mã doanh nghiệp   
Số tờ khai   
Mã Hải quan   
Ngày tờ khai   
  Captcha image
Nhập mã như hình trên