Danh sách doanh nghiệp là thành viên chương trình thí điểm
hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

(Đề nghị sử dụng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên)
TRA CỨU THÔNG TIN MỨC ĐỘ TUÂN THỦ
Mã doanh nghiệp, Mật khẩu VNACCS và bấm nút Tra cứu
Mã doanh nghiệp   
Mật khẩu VNACCS   
  Captcha image
Nhập mã như hình trên